• Гражданска отговорност време на престой в чужбина

  Гражданска отговорност време на престой в чужбина

  Как се сключва застраховка Гражданска отговорност за чуждестранни автомобили или по време на престой в чужбина? При чуждестранен автомобил на територията на България Всеки един водач на автомобил е виждал многократно българи да управляват коли, които са с чуждестранна регистрация. Според изисванията на закона, тъй като се движат на територията на България, е необходимо да имат валидна застраховка Гражданска отговорност, която да им позволи да покрият рисковете, които се носят като участник в движението по пътищата на страната. В този случай, ако личното моторно средство ням…

  Вижте повече: Гражданска отговорност време на престой в чужбина
 • Прекратяване на застраховката Гражданска отговорност

  Прекратяване на застраховката Гражданска отговорност

  Правила, процедури и прекратяване на застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите При сключването на застраховка Гражданска отговорност могат да възникнат редица въпроси, свързани с прилагането ѝ и процедурите за възстановяване или прекратяване. Много често задаваните въпроси са – кой може да я сключи, при какви обстоятелства се прекратява и как, може ли да се сменя застрахователната компания по време на действието на застраховката и какво се прави при загуба на документите. Кой може да сключи застраховка „Гражданска отговорност“? Как се сменя з…

  Вижте повече: Прекратяване на застраховката Гражданска отговорност
 • Срокове и процедури за обезщетение по Гражданска отговорност

  Срокове и процедури за обезщетение по Гражданска отговорност

  Срокове и процедури за обезщетение по Гражданска отговорност: разглеждане, оценка и възражения В контекста на застраховката за Гражданска Отговорност (ГО), законово определените срокове и процедури играят ключова роля за осигуряване на справедливо и ефективно обезщетение в случай на щета. В този текст ще разгледаме какви са тези срокове, как се провежда процесът на обезщетение и каква е ролята на възраженията в случай на спор. Срок за произнасяне по претенция по ГО Според чл. 496, ал. 1 от Кодекса за застраховането, застрахователните компании трябва да произнесат окончателн…

  Вижте повече: Срокове и процедури за обезщетение по Гражданска отговорност
 • Застраховка Злополукa: Защита при неочаквани събития

  Застраховка Злополукa Застраховка Злополукa е вид застраховка, която осигурява финансова защита в случай на неочаквани събития или нещастни случаи, които могат да доведат до физически увреждания, болничен престой или дори смърт. Тази застраховка предоставя помощ и подпомага за покриване на разнообразни непредвидени разходи, – като медицински разходи, инвалидност или дори компенсации за загуба на доход. В забързания ни свят, застраховката „Злополука“ е инвестиция в спокойствието и бъдещето. Защо е важна? Видове застраховки Злополуки Как да се избере най-под…

  Вижте повече: Застраховка Злополукa: Защита при неочаквани събития
 • Кога не се изплаща обезщетение от гражданска отговорност?

  Кога не се изплаща обезщетение по застраховка гражданска отговорност? Гражданската отговорност е вид застраховка, която покрива вреди, причинени на трети лица от застрахования. В повечето случаи, когато застрахованото лице е виновно за причиняване на вреда, застрахователната компания е длъжна да изплати обезщетение на пострадалия. Застраховка Гражданска отговорност е важна защита както за физически лица, така и за юридически лица, предвид неизбежността на всякакви неочаквани ситуации и инциденти. Въпреки това, има ситуации, в които обещаното покритие от гражданската отговор…

  Вижте повече: Кога не се изплаща обезщетение от гражданска отговорност?
 • Защо да застраховаме велосипеда си?

  Можем ли да застраховаме велосипеда си онлайн? Велосипедите са все по-популярни в България и по света. Те са удобен и екологичен начин за придвижване, но също така са и сравнително скъпи. Затова е важно да се помисли за застраховка на велосипеда, за да създаде защита от финансови загуби в случай на инцидент. Ето някои от ситуациите, поради които е препоръчително да застраховаме велосипеда си: В случай на кражба или повреда. Велосипедите са лесни за кражба и могат да бъдат повредени при инцидент, особено в градските среди. Застраховката ще покрие за парите по възстановяванет…

  Вижте повече: Защо да застраховаме велосипеда си?