Съдържание

  Какво представлява бонус-малус?

  Бонус-малус е система за оценяване на риска в застраховането, която се използва в различни видове застраховки, особено в автомобилното застраховане и гражданската отговорност. Системата се основава на принципа, известен също като „бонус-малус“, „бонус-малус система“ или „бонус-малус коефициент“, и се основава на принципа, че застрахователните премии трябва да отразяват индивидуалния риск на всеки застрахован. Това означава че добрите шофьори се награждават с по-ниски премии за застраховка, докато по-рисковите шофьори плащат по-високи премии. 

  Системата бонус-малус се прилага в България от края на декември 2023 г.

  Различните застрахователи имат своя собствена тарифа за оскъпяване на шофьорите с регистрирани виновно причинени ПТП през последните години. До Коледа е трябвало компаниите да качат на видимо място на сайтовете си при какви условия и с колко се оскъпява полицата за такива водачи.

  Системата бонус-малус се състои от 15 класа, като всеки клас има определен коефициент на брутна премия. Застрахователните компании определят брутни премии за всеки клас, като тези за по-високите класове са по-високи. Системата на бонус-малус обикновено се изразява чрез цифри или букви и представлява класификация на застрахователния риск на клиента. В началото, когато клиентът подписва застрахователна полица, той се класифицира като „нулев“ или „бонус“ риск. С течение на времето, в зависимост от неговото поведение на пътя и наличието на инциденти или щети, той може да бъде преместен в по-висок или по-нисък клас. 

  Например, при сключване на първата застраховка за МПС застрахованият шофьор се класира в най-ниския клас (клас 15). Ако шофьорът няма застрахователни претенции през следващата година, той се премества в следващия клас (клас 14). И получава отстъпка от брутната премия или запазва същата ниска цена при подновяване на полицата. Ако водачът има застрахователни претенции през следващата година, той се премества в по-нисък клас (клас 16) и плаща по-висока премия или дори може да получи отказ за продължаване на застраховката от страна на застрахователя.

  Така бонус-малус системата стимулира безопасното шофиране и намалява риска за застрахователя, като по този начин осигурява справедливост и равенство за всички клиенти. Тя също така помага на застрахователните компании да оценяват и управляват риска по-ефективно, като им позволява да оценяват потенциалния риск и да определят цените за застраховка в съответствие с него.

  Системата бонус-малус има редица предимства, включително:

  • Стимулира доброто шофиране: Шофьорите, които шофират внимателно и без нарушения, получават отстъпки от застрахователните премии. Това ги стимулира да шофират по-безопасно.
  • Справедливо разпределение на риска: Системата бонус-малус разпределя по-справедливо риска между шофьорите. Шофьорите с по-висок риск плащат по-високи премии. Това помага да се компенсират загубите на застрахователните компании от застрахователни претенции.
  • По-ниски застрахователни премии: Системата бонус-малус може да доведе до по-ниски застрахователни премии за шофьорите с безупречен стаж и без застрахователни претенции.

  Системата бонус-малус има и някои недостатъци, включително:

  • Не е достатъчно ефективна: Някои шофьори, дори и с нисък клас, продължават да шофират небрежно и да причиняват застрахователни претенции.
  • Може да бъде несправедлива: Системата бонус-малус може да бъде несправедлива за шофьори, които имат застрахователни претенции, но не са виновни за произшествието.
  Системата бонус-малус е нова за България и все още се развива. Има предложения за подобряване на системата, като например:

  Включване на повече фактори в класирането: В класирането на шофьорите в системата бонус-малус могат да се включат и други фактори. Като например възрастта на шофьора, стажът му на шофиране и наличието на алкохол и/или наркотици в кръвта му при произшествие.

  Увеличаване на броя на класовете: Увеличаването на броя на класовете в системата бонус-малус би позволило да се направи по-фина градация на риска. И да се стимулира още повече доброто шофиране.

  Въпреки че бонус-малус системата обикновено се използва в застраховките за автомобили, тя може да се приложи и в други области на застраховането, като застраховките за домове, имоти и отговорност. Този модел на преценка на риска е широко приет и се използва в различни държави по света, като се счита за ефективен начин за стимулиране на безопасното поведение и намаляване на риска за застрахователните компании. 

  Бонус-малус системата е важен инструмент за управление на риска в застрахователната индустрия, който не само осигурява справедливост и сигурност за застрахователите. Но и стимулира отговорното поведение и намалява риска за застрахователните компании. Това е една от ключовите причини за популярността и успешността на бонус-малус системата в застрахователната индустрия. Системата има редица предимства. Но въпреки това, тя може да бъде още по-ефективна и справедлива. Особено, ако се подобрят някои от нейните недостатъци.