Съдържание

  Нискоемисионна зона (НЕЗ) в София


  На 1 декември 2023 г., в София бе въведена Нискоемисионната зона (НЕЗ) за автомобили, която ще бъде в сила до 29 февруари 2024 г. НЕЗ е зона, в която се ограничава достъпът на превозни средства, които не отговарят на определени екологични изисквания. Целта на НЕЗ е да се намалят вредните емисии на въздуха в центъра на града, като по този начин се подобри качеството на въздуха и здравето на гражданите. Тя обхваща територията на така наречения „малък ринг“ и е разположена в центъра на града и обхваща:

  • Район “Възраждане”: бул. „Васил Левски“ от кръстовището с бул. „Ген. Скобелев“ до кръстовището с ул. „Опълченска“;
  • Район “Средец”: бул. „Патриарх Евтимий“ от кръстовището с бул. „Васил Левски“ до кръстовището с бул. „П. Славейков“;
  • Район “Сердика”: бул. „Ген. Скобелев“ от кръстовището с бул. „Васил Левски“ до кръстовището с бул. „Витоша“;
  • Район “Лозенец”: ул. „Опълченска“ от кръстовището с бул. „Васил Левски“ до кръстовището с ул. „Ген. Столетов“;
  • Район “Триадица”: бул. „П. Славейков“ от кръстовището с бул. „Патриарх Евтимий“ до кръстовището с ул. „Ген. Скобелев“.

  Решението за въвеждането на нискоемисионна зона бе прието от предишния Общински съвет в края на 2022 година, съгласно решение на Софийския градски съд. Съдът определи, че Столичната община трябва да предприеме конкретни мерки за въвеждането на нискоемисионни зони като част от по-широката стратегия за подобряване на качеството на въздуха, особено през зимните месеци. Според данни на Столична община, след въвеждането на НЕЗ, концентрацията на азотен диоксид (NO2) в центъра на града се очаква да намалее с около 15%.

  В НЕЗ не могат да влизат превозни средства:

  леки автомобили, товарни превозни средства, автобуси и мотоциклети, които използват конвенционални горива, генерират високи нива на вредни емисии и попадат в следните екокатегории:

  • Екокатегория 1 – превозни средства с двигатели, които са произведени преди 1 януари 2006 г.;
  • Екокатегория 2 – превозни средства с двигатели, които са произведени преди 1 януари 2011 г.;
  • Екокатегория 3 – превозни средства с двигатели, които са произведени преди 1 януари 2017 г.
  Превозните средства, които попадат в тези екокатегории, не могат да влизат в Нискоемисионна зона, с изключение на следните случаи:
  • Превозни средства, които са регистрирани в София;
  • Превозни средства, които са собственост на хора с увреждания;
  • Превозни средства, които са използвани за спешни случаи;
  • Превозни средства, които са използвани за обществен транспорт;
  • Превозни средства, които са използвани за доставки на стоки и услуги.

  Транспортните средства, които искат да влизат в нискоемисионната зона, трябва да отговарят на определени емисионни изисквания – да са с двигатели, които използват алтернативни горива, електрически или да са снабдени с високоефективни системи за контрол на емисиите.

  За нарушаване на правилата за достъп до НЕЗ се предвижда глоба от 50 до 100 лева.

  Нискоемисионната зона в София представлява необходимата стъпка към по-чиста и устойчива градска среда, като едновременно осигурява здравословен живот и бъдеще за гражданите на столицата. По план на Столична община зоната ще обхване и други категории не-екологични автомобили до няколко години и ще важи през цялото време.

  За информация за Синя зона, вижте тук!

  За калкулатор и поръчка на застраховка Гражданската отговорност, вижте тук!