Съдържание

  Застраховка “У дома и щастлив” (на ЗК УНИКА)

  Застраховката „У дома и щастлив“ на УНИКА е предназначена да осигури пълна защита за дома и имуществото на клиента, като го предпазва от различни рискове и неочаквани събития. Тази имуществена застраховка предлага обширно покритие и множество предимства, които осигуряват спокойствие и увереност на клиентите.

  С „У дома и щастлив“ клиентите получават покритие на застрахованото имущество за различни видове рискове. Включително пожар, наводнения, кражби и други природни бедствия като експлозия, мълния, буря, градушка, земетресение, свлачище и подобни. Застраховката включва злополука на домакинство, като така покрива разходите за лечение и възстановяване на застрахования, ако той пострада от злополука в дома си. „У дома и щастлив“ дава и защита от отговорност към трети лица, която покрива щети, причинени на други хора (включително на гости, квартиранти и домашни любимци) или имущество в резултат на действия на клиента или неговите членове на семейството. Застраховката покрива щетите, причинени на застрахованото имущество от взлом или грабеж. Застраховката може да се сключи за жилище, апартамент или ателие, както и за движимо имущество, находящо се в него. 

  С „У дома и щастлив“ клиентите имат възможност да персонализират своето покритие спрямо своите нужди и предпочитания. Те могат да изберат допълнителни опции за покритие, като застраховка на стойностни вещи, защита при катастрофа, обезщетение за временно настаняване и други.

  Освен широкото покритие, застраховката „У дома и щастлив“ се отличава и със своята лесна достъпност и удобство за клиентите. При нужда от покритие или при уреждане на щета, клиентите могат да се свържат с УНИКА по всяко време чрез телефон или онлайн форма за обратна връзка.

  Предимства на застраховка „У дома и щастлив“

  • Гъвкаво покритие: Застраховката може да бъде сключена за различни видове имущество и рискове.
  • Удобна процедура за сключване: Застраховката може да бъде сключена онлайн или в офисите на УНИКА.
  • Бърза и лесна застрахователна процедура: При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият може да получи обезщетение в рамките на 30 дни.
  • Цената на застраховката зависи от вида на застрахованото имущество. Размера на застрахователната сума и избраните рискове. За да се изчисли цената на застраховката, може да се използва онлайн калкулаторът на УНИКА.

  Застраховката „У дома и щастлив“ е добър избор за всеки, който иска да защити дома си и имуществото си от различни рискове. Застраховката предлага гъвкава защита, удобна процедура за сключване. Както и бърза застрахователна процедура при настъпване на застрахователно събитие.